سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

فراوانی سال 2016

سامانه ملی پایش غبار > فراوانی سال 2016

فراوانی سال 2016

نقشه درصد فراوانی وقوع گردوغبار، محصولی است که با به کارگیری مدل پایش غبار شرکت سپهردورکاو و پردازش بیش از 1700 تصویر ماهواره‌ای MODIS با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر در سال 2016 (به صورت روزانه) و تعیین حد آستانه تعیین غبار با استفاده از داده‌های زمینی، تولید شده است. این نقشه موقعیت مکانی کانون‌های با تعداد وقوع زیاد پدیده گردوغبار در طول سال را به خوبی نمایش می‌دهد.

تاریخ

2016/12/17

دسته بندی

فراوانی (تعداد روزهای غبارآلود)