سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

پایش منطقه‌ای گردوغبار

سامانه ملی پایش غبار > پایش منطقه‌ای گردوغبار

پایش منطقه‌ای گردوغبار

طوفانهای گرد و غبار مسئله‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی می‌باشند و به همین دلیل بررسی این پدیده و برنامه‌ریزی برای کنترل آن نیازمند نگاهی فراملی و در مقیاس منطقه‌ای است. کاهش رخدادهای غبار در منطقه و کنترل آن نیازمندداده‌های دقیق و تحلیل‌های محلی در کنار همکاری و تعامل بلندمدت کشورهای منطقه است. در گام اول برای رسیدن به این هدف لازم است تا کانون‌های منطقه‌ای و مسیرهای انتقال آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس با تحلیل الگوهای زمانی-مکانی فعالیت این کانون‌ها در کشورهای مختلف برای کنترل آن تصمیم‌گیری شود.
شرکت سپهردورکاو با آماده‌سازی و پردازش تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی نزدیک به دو دهه گذشته، الگوی تشکیل و انتقال گردوغبار در کانون‌های موجود در منطقه خاورمیانه را مورد ارزیابی قرار داده است. شکل 1 نمونه‌ای از الگوهای تشکیل و انتقال گردوغبار در بازه زمانی مردادماه سال 1395 (ماه‌‌های آگوست و سپتامبر سال 2016) در منطقه خاورمیانه را نشان می‌دهد که در آن برای رخدادهایی که بیش از دو روز به طول انجامیده است، مسیر انتقال و پخش و تمرکز نمایش داده شده است.
سامانه پایش گردوغبار توسعه داده شده در شرکت دانش‌بنیان سپهردورکاو با بهره‌گیری از طیف وسیعی از محصولات و الگوریتم¬های پایش تصاویر ماهواره‌ای، قابلیت تعیین الگوی شکل‌گیری و انتقال پدیده گردوغبار به کشور ایران از کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه و تفکیک دقیق سهم کانون‌های داخلی و خارجی بر اساس الگوی مکانی گسترش آنها را دارا است.

تاریخ

2017/12/24

دسته بندی

پایش منطقه ای گرد و غبار