سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

پایش اثربخشی تثبیت کانون های گرد و غبار

سامانه ملی پایش غبار > پایش اثربخشی تثبیت کانون های گرد و غبار

پایش اثربخشی تثبیت کانون های گرد و غبار

تاریخ

2017/12/30

دسته بندی

پایش اثربخشی تثبیت کانون های گرد و غبار