سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

فراوانی تمام سال ها

سامانه ملی پایش غبار > فراوانی تمام سال ها

فراوانی تمام سال ها

شکل مقابل فراوانی سال های 2014 تا 2017 را نشان می دهد.

تاریخ

2017/12/20

دسته بندی

فراوانی (تعداد روزهای غبارآلود)