سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

طوفان غبار سیستان و بلوچستان، تیر 96

سامانه ملی پایش غبار > طوفان غبار سیستان و بلوچستان، تیر 96

طوفان غبار سیستان و بلوچستان، تیر 96

ایسناکاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در منطقه زابل با گرد و خاک به دلیل وزش باد نسبتاً شدید در روزهای 8 تا 10 تیر 96 (لینک خبر)

طوفان غبار تیر 96

 

شکل 1 که توسط شرکت سپهر دور کاو تولید شده است، نشان دهنده‌ی وقوع طوفان غبار در محدوده‌ی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1 تا 12 تیر سال 1396 می‌باشد. همان طور که مشاهده می‌شود، وقوع این رویداد با چیزی که در شکل 2 نشان داده شده است، هم‌خوانی کامل دارد. شکل 2، تصاویر رنگ طبیعی Modis/Terra است که توسط ناسا تولید شده است

شکل 1- شدت غبار سیستان- 1 تا 12 تیر 1396 – سپهر دور کاو

 

شکل 2- شدت غبار – 1 تا 12 تیر 1396 – ناسا

تاریخ

2017/12/23

دسته بندی

رویدادهای شدید