سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

شناسایی کانون‌ها و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن‌ها

سامانه ملی پایش غبار > شناسایی کانون‌ها و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن‌ها

شناسایی کانون‌ها و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن‌ها

عواملی مانند، خشکسالی، تغییرات کاربری اراضی، خشک شدن تالابها و جنگ روند بیابان زایی و فرسایش خاک را در خاورمیانه افزایش داده و کانونهای مولد گرد و غبار جدیدی را ایجاد نموده است. شناسایی این کانونها (داخلی و خارجی)، سهم آنها در ایجاد طوفانهای گرد و غبار در داخل کشور و پایش نحوه گسترش آنها در طول زمان سنگ بنای برنامه ریزی برای کنترل و مقابله با طوفانهای گرد و غبار در آینده می باشد.

شرکت سپهر دور کاو با توسعه الگوریتم پایش غبار  بر اساس تصاویر ماهواره ای و با پردازش حدود 2000 تصویر در هر سال در طول 17 سال گذشته به شناسایی تعداد روزهای غبار آلود در نقاط مختلف خاورمیانه پرداخته و با توسعه الگوریتمی برای جدا سازی رویدادهای محلی، کانونهای غبار را شناسایی نموده است. شکل زیر تغییرات گستره نواحی که در بیش از 180 روز در سال با پدیده گرد و غبار مواجه بوده اند را طی 4 سال (از 2014 تا کنون) نشان می­دهد. نمودارهای تغییرات مساحت این نواحی روند مشابهی را در 3 کشور ایران، عراق و عربستان و روند متفاوتی را در سوریه نشان می دهد که می تواند حاکی از یکسان بودن منشا غبار در این سه کشور و وجود منشا غالب خارجی برای رویدادهای غبار ایران باشد.

سامانه پایش گردوغبار توسعه داده شده در شرکت دانش‌بنیان سپهردورکاو با بهره‌گیری از طیف وسیعی از محصولات و الگوریتم­های پایش تصاویر ماهواره‌ای و جدا سازی رویدادهای گردوغبار محلی قادر به شناسایی موقعیت دقیق کانون‌های تاثیرگذار بر ایران در منطقه خاورمیانه بوده و توانایی ارائه راهکاری مدیریتی برای تثبیت و مقابله با این کانون‌ها بر اساس الگوی مکانی گسترش آنها در طول 17 سال گذشته را دارد.

تاریخ

2017/12/24

دسته بندی

شناسایی کانون‌ها و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن‌ها