سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

شدت سال 2017

شدت سال 2017

نقشه شدت وقوع گردوغبار محصولی است که با به کارگیری مدل پایش غبار شرکت سپهردورکاو و پردازش بیش از 979 تصویر ماهواره‌ای MODIS با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر در سال 2017 (به صورت روزانه) تولید شده است. این نقشه متوسط ماهانه شدت وقوع گردوغبار در هر منطقه را نمایش می‌دهد. همچنین با توجه به مقایسه نتایج با ایستگاه‌های زمینی، مقادیر شدت بالاتر از حد آستانه انتخاب شده، نشان دهنده پدیده گردوغبار است و هرچه بر مقدار آن افزوده شود، پدیده گردوغبار در منطقه شدیدتر خواهد بود.

تاریخ

2017/12/20

دسته بندی

شدت وقوع رویداد غبار