سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

شدت تمام سال ها

سامانه ملی پایش غبار > شدت تمام سال ها

شدت تمام سال ها

این شکل شدت وقوع رویداد را در سال های 2014 تا 2017 نشان می دهد.

تاریخ

2017/12/20

دسته بندی

شدت وقوع رویداد غبار