سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

خدمات قابل ارائه
زمینه های همکاری با سامانه ملی غبار

پایش منطقه‌ای گردوغبار

طوفانهای گرد و غبار مسئله‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی می‌باشند و به همین دلیل بررسی این پدیده و برنامه‌ریزی برای کنترل آن نیازمند نگاهی در مقیاس منطقه‌ای است. کاهش رخدادهای غبار در منطقه و کنترل آن نیازمند داده‌های دقیق و تحلیل‌های محلی در کنار همکاری و تعامل بلندمدت کشورهای منطقه است. در گام اول برای رسیدن به این هدف لازم است تا کانون‌های منطقه‌ای و مسیرهای انتقال آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس با تحلیل الگوهای زمانی-مکانی فعالیت این کانون‌ها در کشورهای مختلف برای کنترل آن تصمیم‌گیری شود….

پایش منطقه‌ای گردوغبار

شناسایی کانون‌ها و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن‌ها

شناسایی کانونهای داخلی و خارجی، تعیین سهم آنها در ایجاد طوفان های گرد و غبار در داخل کشور و پایش نحوه گسترش آنها در طول زمان سنگ بنای برنامه ریزی برای کنترل و مقابله با طوفانهای گرد و غبار در آینده می باشد. شرکت سپهر دور کاو با توسعه الگوریتم پایش غبار بر اساس تصاویر ماهواره ای و با پردازش حدود 2000 تصویر در هر سال …

شناسایی کانون‌ها و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن‌ها

پایش اثربخشی اقدامات کنترلی برای تثبیت کانون‌های غبار

اقدامات حفاظتی جهت تثبیت کانون‌های گردوغبار اغلب نیازمند صرف هزینه و انرژی زیاد در مقیاس گسترده می‌باشد. پایش میزان اثربخشی این اقدامات می‌تواند در اصلاح فرایند تثبیت، شناسایی بهترین روش و هدایت عملیات تثبیت در آینده مؤثر باشد. اما سطح تثبیت شده معمولاً وسیع بوده و پایش میدانی بسیار دشوار می‌باشد، لذا شرکت سپهر دور کاو با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به بررسی میزان اثربخشی اقدامات تثبیت در بازه زمانی بلندمدت قبل و بعد از آن پرداخته است.

پایش اثربخشی تثبیت کانون‌های غبار

پهنه‌بندی کیفی هوا بر اساس شاخص‌های سلامت و غلظت ریزگردها

با توجه به اینکه معیارهای موجود در بیان وضعیت کیفیت هوا، عموماً بر اساس شاخص‌هایی مانند PM10 و به صورت نقطه‌ای و ایستگاهی است و قابلیت تعمیم برای مناطق وسیع را ندارد، محصولی جدید بر اساس شاخص‌های ماهواره‌ای بررسی کیفیت هوا توسط شرکت سپهردورکاو تولید شده است.

پهنه‌بندی کیفی هوا

پایش پارامتریک رویدادهای گردوغبار

تحقیقات نشان می‌دهد در نبود پوشش گیاهی در منطقه، باد و رطوبت خاک دو عامل اصلی در ایجاد و کنترل رویدادهای گردوغبار می‌باشند. لذا شرکت سپهر دور کاو با بررسی بلندمدت و هم‌زمان رطوبت خاک ماهواره ای و باد، حدود آستانه برای ایجاد طوفان‌های گردوغبار شناسایی و راهکارهای مناسب برای آبگیری یا افزایش رطوبت سطح خاک جهت مقابله با گردوغبار ارائه نموده است.

پایش پارامتریک رویدادهای گردوغبار
نقشه رطوبت خاک مستخرج از تصاویر SMAP با رزولوشن 9km – دایره قرمز نشان دهنده منشأ غبار و محدوده مورد مطالعه است